• Galego
  • Español
Inicio >> Aula >> Estatísticas de ocupación laboral na FP

Una boa preparación é sinónimo de posibilidade de éxito no mundo laboral. Os alumnos que nos últimos anos se formaron seguindo algún dos Ciclos Formativos que se imparten neste Centro, a día de hoxe, se atopan desempeñando algún posto de traballo ou ben continuaron a súa formación profesional.

Nas seguintes táboas represéntase o grao de ocupación laboral dos alumnos que remataron os Ciclos Formativos nos derradeiros anos, segundo a información da que dispoñemos:

  Ciclo formativo     Traballan     Continúan a súa formación  
  Instalación eléctricas e automáticas   15% 5%
  Xestión Administrativa 20% 10%
  Actividades comerciais 15% 10%

 

Máis información sobre a situación laboral da FP nos seguintes enlaces:

http://elpais.com/elpais/2015/08/11/media/1439317346_275923.html

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/18/actualidad/1439915515_107758.html

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/11/actualidad/1439319788_696079.html