• Galego
 • Español
Inicio >> Aula >> Ciclos formativos >> Comercio

Nesta ligazón podes consultar o currículo oficial do ciclo medio de Actividades comerciais 

Duración: 2000 horas (2 cursos académicos e 400 horas de F.C.T.)

Módulos 1º curso:

 • Marketing na actividade comercial
 • Xestión de compras
 • Dinamización do punto de venda
 • Procesos de venda
 • Aplicacións informáticas para o comercio
 • Inglés
 • Formación e orientación laboral

Módulos 2º curso:

 • Xestión dun pequeno comercio
 • Técnicas de almacén
 • Venda técnica
 • Servizos de atención comercial
 • Comercio electrónico

Salidas profesionales:

 • Vendedor - Vendedor técnico - Representante comercial - Orientador comercial - Promotor - Televendedor - Venda a distancia - Teleoperador (call center) - Información/atención ó cliente - Caixeiro ou repoñedor - Operador de contact-center - Administrador de contidos online - Comerciante de tenda - Xerente de pequeno comercio - Técnico de xestión de stocks e almacén - Xefe de almacén - Responsable de recepción de mercancías - Responsable de expedición de mercancías - Técnico en loxística de almacéns - Técnico de información/atención ó cliente en empresas