• Galego
  • Español
Inicio >> Aula >> Educación primaria

Educación primaria

A etapa da educación primaria (dende os 6 ata os 12 anos) é un período no que se producen importantes cambios no desenrolo evolutivo do alumnado, tanto a nivel cognitivo, como a nivel socialafectivo ou motor.

Tendo isto en conta, no CPR San Fermín, damos especial relevancia ás aprendizaxes desta etapa, abarcando cada un dos niveis de desenrolo e non soamente o aspecto cognitivo.

Ca fin de aportar un ensino integral, participamos en diferentes proxectos e actividades, tales como:

  • Proxecto Abalar: integración das TIC na práctica educativa; o seu principal obxectivo é o de transformar os centros educativos tradicionias en centros educativos dixitais.
  • Proxecto E-Dixgal: fase avanzada do Proxecto Abalar; integración de entornos dixitaias e libros electrónicos dentro da aula.
  • Seccións bilingües: organización do ensino de diferentes materias que se cursan dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e outro, estranxeira.
  • DAFIS: fomento da actividade física. Tratamento de datos relacionados coa vida saudable.
  • Semana da froita: promoción dos hábitos de vida saudables.
  • Teatro: asistencia ó teatro de Pontevedra e posterior ruta guiada pola cidade.

Enlaces de curso

 

Información publicada

Páxinas