• Galego
 • Español
Inicio >> Colexio >> Consello escolar

Consello escolar

O Consello Escolar do Centro é o máximo órgano de participación de toda a Comunidade Educativa. Está formado por:

Director: 

 • D. José Mª Santamaría Insua

Representantes da entidade titular: 

 • D. Juan José Dorado Martínez
 • D. Jesús Vicente Varela Faílde
 • D. Luis López Castelo

Representantes de nais e pais:

 • Dna. Paula Gómez Vila
 • D. Eladio Guillán Padín
 • Dna. Ana Mª Barreira Fresco
 • Dna. Milagros Santana Rivero

Representantes de profesores:

 • Dna. Ana Mª Busto Díaz
 • D. Manuel Santorum Hermida
 • Dna. Dolores Fresco Torres 
 • Dna. Amparo Sánchez Fariña

Representantes de alumnas e alumnos:

 • D. Jonathan Manuel Monteagudo Noya
 • Dna. Carla Piñeiro López

Representante de PAS:

 • Dna. Mª Luisa Fernández Treviño