• Galego
 • Español
Inicio >> Node >> Departamento de orientación

Departamento de orientación

Dende o Departamento de Orientación do CPR San Fermín ofrecemos apoio e consello en diversos ámbitos:

ALUMNADO

Medios

 • Entrevistas individuais
 • Actividades grupais

Contidos

 • A Lei de Educación e posibilidades formativas
 • Coñecemento de aspectos individuais (capacidades, personalidade, intereses,...)
 • Contacto e coñecemento dun amplo abano de formacións e profesións.
 • Tomas de decisión
 • Resolución de dúbidas

Materiais de apoio

 • Material psicotécnico
 • Cuestionarios, tests, probas de habilidades,...
 • Presentacións Power Point, materiais enviados pola consellería sobre FP e os diferentes estudos universitarios

 

FAMILIAS

Medios

 • Entrevistas individuais
 • Actividades grupais

Contidos

 • A Lei de Educación e posibilidades formativas
 • Coñecemento de aspectos individuais do alumno e contrastación de información
 • Formacións e profesións: posibilidades e adecuacións
 • Resolución de dúbidas

Materiais de apoio

 • Presentacións Power Point, materiais enviados pola consellería sobre FP e os diferentes estudos universitarios
 • Informes individuais
 • Consello orientador

 

TITORES / PROFESORES

Medios

 • Entrevistas individuais
 • Actividades de grupo
 • Avaliacións

Contidos

 • Puntos fortes / Puntos febles do alumnado
 • Situación de cada un dos alumnos e opcións futuras máis afíns a cada caso.
 • Intereses profesionais e posibilidades de cada caso individual

Materiais de apoio

 • Informes psicotécnicos
 • Traxectoria escolar
 • Presentacións Power Point