• Galego
  • Español
Inicio >> Node >> Eleccións Consello Escolar

Eleccións Consello Escolar

Estimados pais/nais/titores legais:

Mediante esta comunicación queremos informarlles que con motivo da renovación parcial do Consello Escolar está aberto o prazo para a presentación de candidaturas por parte dos pais, nais ou titores legais do alumnado, dito prazo finalizará o próximo día sábado 19 de novembro ás 16:00 horas (o modelo de escrito para presentar a candidatura pódese recoller na Secretaria do Centro). Gustaríanos poder contar coa vosa colaboración. 

Reciban un cordial saúdo.

Para máis información, consulten os arquivos PDF que se adxuntan