• Galego
  • Español
Inicio >> Aula >> ESO

Educación Secundaria Obrigatoria

A Educación Secundaria Obrigatoria correspóndese co período de maduración dos nosos alumnos; por iso consideramos de vital importancia as ensinanzas que porporcionamos nesta etapa.

Apostamos por unha educación integral que abrangue cada un dos diferentes ámbitos que conforman á persoa.

Por outra banda, somos conscientes dos grandes cambios que implica a adolescencia nos rapaces; por dito motivo, preocupámonos por ofrecer unha coidada atención á diversidade, en colaboración constante co Departamento de Orientación.

Ademais, no presente curso 2015-2016, o CPR San Fermín de Caldas de Reis pasa a formar parte da rede de centros plurilingües de Galicia, polo que a lingua inglesa utilizarase como lingua vehicular á hora de impartir diferentes materias.

Co obxectivo de mellorar o rendemento escolar dos alumnos e alumnas, perfeccionar a expresión oral e potenciar o uso da lingua inglesa nas situacións da vida cotiá, tamén ofrecemos, ó noso alumnado de 1º, 2º y 3º ESO, a posibilidade de participar nunha inmersión lingüística na localidade de Westgade On Sea, no sureste de Inglaterra.

 

Información publicada

Páxinas